Tagastustingimused

 1. Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul.

  2. Kaup tuleb tagastada koos vabas vormis täidetud tagastamisvormiga.

  3. Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.

  4. Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostust taganemise avaldus, vabas vormis ning see tuleb täidetud kujul saata aadressile info@hooga.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

  5. Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.

  6. Veebipood hooga.ee teeb tagasimakse tarbijale taganemisavalduse kättesaamisest mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel.

  7. Veebipood hooga.ee tagastab tagastatava kauba kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud. Veebipood võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

  8. Tagastamisele kuuluvad kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas Tarbija kasutatud eseme kättetoimetamise kulud, v.a juhul, kui tarbija on sõnaselgelt valinud ettevõtja pakutud kõige odavamast eseme kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi ehk Veebipood ei pea Tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

  Vääramatu jõud

  Veebipood hooga.ee ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood hooga.ee ei saanud mõjutada või ette näha.